Kırklareli ili, Demirköy İlçesi, Avcılar Köyü, 112 ada 19 parsel numaralı taşınmazın “Mevcut Konut Alanı (Brüt Yoğunluğa Göre) Düşük (51-150 Kişi/Ha)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yerleşik Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 06.09.2018 tarih ve 234 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 
Söz konusu İl Genel Meclisi Kararı ve planın bir örneği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin b fıkrası gereğince, 27.09.2018 gününden itibaren 30 gün (1 ay) süreyle İl Özel İdaresi – İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosuna asılmak suretiyle askıya çıkarılmıştır.
 
      Duyuru detayları için tıklayınız.