Kırklareli İli, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kapaklı Köyü, Alibeyler Kaynağı Mevkii, Tapuda 111 ada ve 48 parsel numaralı taşınmazın “Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve “Otel Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İl Genel Meclisi’nin 22.11.2017 tarih ve 274 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlan detayları için tıklayınız.