DOĞAL GÜZELLİKLERİ

 
İlin Doğusunda bulunan Karadeniz ile kuzey ve kuzeydoğusundaki Istranca dağlık bölgesi ormanları, Kırklareli’ne eşsiz güzellikler katmaktadır. Tatlı suların denize kadar uzandığı, içinde çeşitli derelerin aktığı bu tabiat harikası ormanlar, bünyesinde çeşitli yaban hayvanlarını da barındırmaktadır.
 
 
 
 
 

Demirköy Doğal Sit Alanları

 

Ormanlık alanın önemli bir bölümü ile birlikte Saka, Pedina ve Hamam gölleri de doğal sit alanı olarak Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Yine İğneada yakınlarındaki Mert ve Erkli gölleri ile Sarpdere Köyü yakınlarındaki Dupnisa Mağaraları I. derece tescilli doğal sit alanlarıdır. Yaklaşık 2720 m. uzunluğunda olan mağara, dikit ve sarkıtlarının yanısıra geniş galerileri ile de dikkat çekmektedir. Bölgede Orman Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından müştereken yürütülen koruma ve turizm amaçlı GEF II projesi çalışmaları ise devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Saka Gölü Tabiatı Koruma Alanı

Demirköy ilçesi, Sivriler köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha; 1345 Ha. büyüklüğündedir. Saha, Demirköy'e 26 km. mesafededir.

Çok sınırlı yayılışa sahip, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan subasar (Alüvyol) ormanları Avrupa çapında nadir ve eşsiz bir örneği ile zengin bir yaban hayatını ihtiva etmesi, sulak saha ve orman ekosistemlerinin yer aldığı bir ekosistemler bütünü olması özelliklerini oluşturmaktadır.

Kızılağaç, karaağaç, dişbudak başlıca ağaç türleri olup, ayrıca meşe, gürgen, kayın, karakavak, akkavak, sögüt, ıhlamur ve ceviz bulunmaktadır.

Geyik, karaca, tilki, kurt, tavşan, domuz, yaban kedisi, kuğu, yaban ördekleri, yaban kazları, çulluk , tahtalı, engerek, kör yılan, su yılanı, sazan, mercan, levrek, kerevit, faunayı oluşturmaktadır.

 
 
 

Kıyıköy Doğal Sit Alanları 

 

Vize ilçesi Kıyıköy kasabasının iki yanında yer alan Pabuçdere ve Kazandere’nin denize ulaştığı noktadan itibaren önemli bir bölümü, I. derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Her iki derenin denize kavuştuğu bölgede, yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyare ettiği iki ayrı plaj mevcuttur.

 

Kastros Körfezi Tabiatı Koruma Alanı

 

Trakya’nın doğal durumda olan tek karaçam ormanına sahip alanıdır. “Akdeniz foku”nun yaşamasına elverişli doğal özelliğe sahiptir. Kırklareli ili, Vize ilçesine 48 km. mesafede olup, Kıyıköy kasabası ile Tekirdağ il sınırları arasında kalmaktadır. Kastros Koyu’ndan Karadeniz’e dökülen Bahçeköy Deresi, İstanbul-Kırklareli il sınırını meydana getirir.Bu derenin denize döküldüğü kesimde bir lagün gölü oluşmuştur.

Kırklareli’de doğal sit alanı olarak tescilli; il merkezindeki Dingiloğlu Parkı, Dereköy-Bulgaristan yolunun çevresindeki ormanlık alan, Pınarhisar Ali Özer Parkı, Kaynarca Pekmezdere Mağarası ve Alpullu Şeker Fabrikası kampüsü görülmeye değer diğer tabiat harikası alanlardır.